Ekstruzija aluminijumskih profila

Proces ekstruzije (presanje) predstavlja transformaciju aluminijumskih trupaca (sirovine) u aluminijumske profile željenih oblika i mehaničkih karakteristika u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Proces ekstruzije podrazumjeva presanje različitih legura aluminijumskih trupaca.

Proces ekstruzije

 • Korak 1

  Aluminijumski trupac (sirovina) zagrijeva se na temperaturi od 480 - 500 °C (u zavisnosti od legure)

 • Korak 2

  Uporedo sa trupcem zagrijeva se alat za presanje (kalup za željeni prifl).

 • 3

  Korak 3

  Sječenje trupca na optimalnu dužinu i ekstrudovanje trupca kroz alat

 • 4

  Korak 4

  Mehaničko istezanje dobijenih profila na stolovima (dužina stolova 40m), sječenje profila na tražnu dimenziju

 • Korak 5

  Poslednji korak. Termička obrada profila (starenje profila) za postizanje potrebnih mehaničkih karakteristika.

Kupovinom alata, alat postaje zaštićen. Kupac postaje vlasnik alata i samo se njemu mogu proizvoditi profili na tom alatu.

Legure: EN AW - 6060, 6063, 6005A, 6082