Istorijat

Danas

Maj 2020.

Kupljena i puštena u rad nova savremena mašina za savijanje lukova.

Jun 2018.

Novi pogon plastifikacije.

2007.

Izvršena rekonstrukcija i modernizacija postrojenja u presaonici.

2004.

Grupacija Alumil preuzela većinsko vlasništvo Alpra.

2002.

Uveden novi postupak za pripremu profila za plastifikaciju.

1998.

Nabavljena oprema za savijanje lukova od aluminijumskih profila.

1998.

Izgrađen i pušten u rad pogon za elektrostatsko bojenje (plastifikacija) profila

1997.

Nabavljena i puštena u pogon nova oprema za proizvodnju profila sa termičkim prekidom

Novembar 1982.

Završeni radovi na izgradnji proizvodnih pogona i postavljanju opreme, kada i počinjemo sa ekstrudiranjem prvih profila.

1977.

Osnovan Alpro kada počinju aktivnosti na izgradnji objekata i instalaciji proizvodnih postrojenja.

Osnivanje