Novosti

Konkurs za prijem u radni odnos - D.O.O. "BH ALUMINIUM"

Konkurs za prijem pripravnika - A.D. ALPRO i D.O.O. BH ALUMINIUM

Konkurs za prijem u radni odnos - A.D. ALPRO

Obavještenje o novogodišnjoj pauzi

Konkurs za prijem u radni odnos - A.D. ALPRO

Konkurs za prijem u radni odnos - A.D. ALPRO i D.O.O. BH ALUMINIUM

Konkurs za prijem 8 radnika

Konkurs za prijem u radni odnos menadžer logistike

Konkurs za prijem u radni odnos električara jedan izvršilac

Konkurs za prijem u radni odnos - A.D. ALPRO

Konkurs za prijem u radni odnos - A.D. ALPRO