Obavještenje o novogodišnjoj pauzi

A.D. “ALPRO” i D.O.O. “BH ALUMINIUM” neće raditi u periodu od 27.12.2021. do 07.01.2022. godine, zbog godišnjeg popisa, planiranog remonta na postojećoj opremi i nastupajućih praznika.

Prvi radni dan nakon praznika je ponedjeljak, 10.01.2022. godine.

Posljednji dan za preuzimanje profila i pratećeg materijala u ovoj godine je petak, 24.12. 2021. godine.